Projekty RPO na UG Wydział Zarządzania

Rozbudowa Wydziału Zarządzania w Sopocie

Projekt „Rozbudowa Budynku Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie: Centrum Komputerowe wraz z łącznikiem i winda dla osób niepełnosprawnych” otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej 2 Społeczeństwo wiedzy, Działania 2.1 Infrastruktura edukacyjna i naukowo-dydaktyczna.

Przedmiotem projektu jest budowa dwukondygnacyjnego obiektu o charakterze dydaktyczno – naukowym o powierzchni 770 m2, który równocześnie będzie pełnił funkcję łącznika pomiędzy istniejącymi: budynkiem głównym Wydziału Zarządzania a aulą wykładową, wyposażonego w windę dla osób niepełnosprawnych.

W nowym budynku zaplanowano min.: 3 sale komputerowe, salę wykładowo – komputerową, salę Rady Wydziału i pomieszczenia samorządu studenckiego. Łącznie projekt zakłada powstanie 98 stanowisk komputerowych dla pracy studentów.

Termin zakończenia projektu: wrzesień 2010r. 

Wartość projektu: 5 924 259,7 zł

Dofinansowanie: 2 777 940 zł, co stanowi 46,89 % całkowitej wartości kosztów kwalifikowanych (zakłada się 100% udział kosztów kwalifikowalnych w koszcie całkowitym projektu).

Ostatnio modyfikowane: 29.06.2010